Tworzenie mechanizmu motywacji. Cz. II

/

Co to jest napięcie motywacyjne?

Napięcie motywacyjne może zmotywować pozytywnie lub negatywnie pracownika. Z napięciem negatywnym, inaczej ujemnym, mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba motywowana jest pozbawiona czegoś, jej potrzeby nie są zaspokajane i odczuwa zagrożenie w jakiś sposób. Napięcie motywacyjne dodatnie, pozytywne, związane jest z powierzaniem ciekawego zadania, szkoleniami, z nowymi możliwościami i aktywnością. Warunki motywacji i jej narzędzia zależą od wielu czynników, które mają wpływ na wartość gratyfikacji i jest ona analogiczna do sukcesów jakich oczekujemy. Bierze się tutaj pod uwagę wynik jaki został osiągnięty, jak to wygląda w porównaniu do poprzednich doświadczeń w tym zakresie pracy, trudności w osiągnięciu wymaganego wyniku oraz jak traktuje go osoba względem której stosujemy wybrane narzędzie motywacyjne.

Zasadą jest to, że im gratyfikacja jest bardziej oddalona od czasu osiągnięcia wyniku, tym bardziej spada jej wartość i znaczenie. Podobnie wygląda to z perspektywy trudności jakie piętrzyły się przed finalnym sukcesem, ponieważ im jest trudniej tym większa powinna być gratyfikacja i na to liczą osoby zaangażowane motywacyjne. Każda osoba, przed którą zobrazowano możliwości dodatkowej motywacji, musi mieć pewność, że zaangażowane siły przyniosą skutek w postaci pozaplanowej użyteczności. Jednak do powstania odpowiedniego motywu, który staje się motorem do działania, powinien prowadzić proces myślowy, który oprze się na wcześniejszych doświadczeniach w tym zakresie działań. Wcześniej oceniany jest wynik na podstawie prawdopodobieństwa uzyskania wyników na jakie liczymy poprzez wprowadzenie narzędzi motywacji.

Podporą w analizie i obliczeniach powinno być:

Doświadczenie w zakresie dotychczasowych działań, neutralna ocena wyników, bez przeceniania pozytywnych stron i analizy negatywnej części, prawdopodobieństwo wielkości uzyskanych wielkości, bez kalkulowania na wyrost czy ujmowania dużych prawdopodobnych wyników. Jeśli wkraczamy do działania z nową motywacją, prawdopodobieństwo jej powodzenia musi być wystarczająco wysokie, tak aby dana osoba widziała szanse powodzenia wszystkich czynności. W przypadku kiedy z góry można przewidzieć niepowodzenie, narzędzie motywacyjne nie zadziała, podobnie jest jeśli prawdopodobny wynik będzie się równał temu w obecnej sytuacji podmiotu. Jeśli stworzymy warunki i cele prawdopodobne do osiągnięcia, automatycznie reaktywujemy proces motywacji.