MECHNIZMY TWORZENIA SIĘ MOTYWACJI cz III

/

To motywacja sprawia, że będziemy mieli odpowiednie kierunki działania.

Można tutaj liczyć na wybranie określonego celu, spośród wielu, które już istnieją. Budowanie poziomu aspiracji w ramach określonego kierunku działania. Samodzielne wymyślenie celu. Motywacja będzie miała także wpływ na procesy umysłowe. Może wpływać na to jak będą one przebiegać. Pojawia się u wielu osób problem z wyolbrzymianiem niektórych informacji czy ich niedocenianiem. To taka sytuacja, z którą dość często trzeba się niestety zmagać. Dlatego właśnie taki problem dotyczy wielu sytuacji. Możemy przeceniać pewne sprawy w postrzeganiu czy też w tym jaką mamy pamięć o pewnych zdarzeniach. Jeśli pojawia się problem z wyolbrzymianiem to tak naprawdę nie będziemy w stanie odpowiednio ocenić rzeczywiście tego co się wydarzyło i jak się zdarzyło.

Jeśli będziemy nie doceniać również pojawi się taki problem z racjonalnym patrzeniem i dlatego trudno będzie mówić o ocenie celów, jakie chce się osiągać. Między motywacją a sprawnością działania konieczne są pewne związki. Jeśli tego będzie brakować to tak naprawdę mogą się pojawiać problemy, które sprawią, że te kwestie nie zostaną odpowiednio uporządkowane, nie będziemy w stanie dojść tutaj do należytego stanu, na którym oczywiście powinno nam w szczególności zależeć. Motywacja powinna się najczęściej utrzymywać w obszarze średnim. Nie może nabierać zbyt dużego natężenia, nie może być również nadmiernie ograniczona. Jeśli motywacja ma charakter lękowy i będzie nabierać nadmierne natężenie to tak naprawdę nie będzie szans na rozwiązanie skuteczne tych problemów jakie będą się w naszym przypadku pojawiać, ponieważ brakować będzie dobrego, trzeźwego myślenia.

Na temat motywacji i jej natężenia mówią nam prawa Yerkesa – Dodsona, które opowiadają o tym jak wyglądają zależności pomiędzy trudnością zadań na podatnością na wpływ motywacji. Trzeba oczywiście te elementy brać pod uwagę. Im trudniejsze będzie zadanie do wykonania tym mniejsze możliwości motywacji będą tolerowane. Przy zadaniach prostych silne pragnienia mogą powodować poważne zmiany w sprawności działania. Przy zadaniach skomplikowanych niewielkie podniecenie związane ze wzrostem motywacji może doprowadzić do sytuacji, w której to działanie będzie się pogarszać.