MECHNIZMY TWORZENIA SIĘ MOTYWACJI cz I

/

Wszystko co będziemy robić ma przyczyny, powód nie zawsze jednak jest uświadomiony przez nas. Przyczyny naszego postępowania określa się jako motywy, które mogą być społeczne, biologiczne albo też pośrednie.

Zasady motywacji

Jeśli chcemy rozumieć zachowania ludzi musimy zastanowić się nad tym jak wyglądają zasady motywacji. Motywację możemy określić jako cel, zamiar czy intencje, które mają zmierzać do określenia konkretnego celu, do jakiego będziemy dążyć. Motywacja może się wiązać również ze wzbudzaniem energii, ukierunkowaniem na cel czy też ze zwracaniem uwagi na jakieś istotne bodźce. W wielu przypadkach to właśnie motywacji przypisuje się zmienność zachowania ludzi. Psychologowie zastanawiają się dlaczego jednostki, którym zapewniono takie same warunki takich samych zdolnościach.

Badania nad motywacją

Prowadzone badania nad motywacją są związane z poszukiwaniem tych czynników, które mogą determinować nasze działania. Uważa się motywację za fakt, który wpływa na to jak działa nasz organizm, co będzie go determinować. Termin motywacja odnosi się do wzbudzenia tendencji do działania, której dana osoba będzie doświadczać w takim momencie, gdy będzie chciała coś osiągnąć. Szczególne cele są tutaj kluczowe, to one decydują o tym co robimy.

Motywacja może zależeć od pewnych zmiennych, dlatego te kwestie, które są istotne w poszczególnych sytuacjach także mogą się różnić i trzeba umieć wziąć je pod uwagę i dostosować do konkretnej sytuacji w jakiej będziemy się znajdować. Różni badacze różny nacisk kładą na niektóre kwestie. Wszyscy są jednak zgodni, że procesy motywacyjne są bardzo ważne i decydują o tym jak będziemy się zachowywać. Mechanizmy motywacyjne mają zdolność do wykonywania czynności, które mają być ukierunkowane na osiąganie wyników. Wynik to zmiana stanu rzeczy, zmiana w samym sobie lub też zmiana własnego położenia.

Warunki powstawania procesu motywacyjnego:

Wynik powinien być oceniany przez człowieka jako użyteczny, człowiek powinien mieć przeświadczenie, że osiąga jakiś cel. Motywacja charakteryzuje się kierunkiem działania, natężeniem, które składa się z siły, wielkości i intensywności. Wynik będzie określony jako pozytywny, jeśli w ten sposób będzie można doprowadzić do redukcji napięcia motywacyjnego.