Nowe spojrzenie na szkolenia motywacyjne

/

Szacuje się, że w każdej organizacji można liczyć na około dziesięć procent osób, o których można powiedzieć, że dysponują odpowiednim poziomem własnej motywacji wewnętrznej.

Osoby te nie tylko zadały sobie pytanie „dlaczego”, ale również odpowiedziały na nie. Co więcej, mamy do czynienia z odpowiedzią, którą można uznać za satysfakcjonującą. Obecnie jest im zatem potrzebna już wyłącznie wiedza produktowa. Kolejne dwadzieścia procent to osoby, w przypadku których trudno mówić o widocznych efektach i pracy, nie mają one bowiem nie tylko motywacji, ale nawet wystarczającej wiedzy. Głównym trzonem jest jednak brakujące siedemdziesiąt procent – osoby, które mogą się pochwalić wystarczającym poziomem wiedzy produktowej, ich poziom motywacji jest jednak zdecydowanie niższy niż mielibyśmy prawo tego oczekiwać. Statystyki mówią o tym, że choć osoby zatrudnione przychodzą do pracy z motywacją o różnym poziomie, z czasem zaczyna on spadać, a samo tempo spadku może być wolniejsze i szybsze.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, najczęściej jednak możemy mówić o niezadowoleniu wynikającym z braku wystarczających efektów wykonywanej pracy. Nie można oczekiwać, że każdy problem da się rozwiązać podczas szkolenia, trudno jednak nie zgodzić się z tym, że jest to znakomite rozwiązanie przynajmniej w przypadku części z nich. Wiele firm coraz lepiej zdaje sobie z tego sprawę, choć nadal przeważają szkolenia produktowe oraz te, które dotyczą technik sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji. Możemy wskazać na przynajmniej kilka czynników, które wyjaśniają takie podejście, najważniejszym wydaje się jednak sam sposób postrzegania rzeczywistości.

Szkolenia techniczne są potrzebne, nie ulega jednak wątpliwości, że można je zorganizować w sposób skuteczny, a jednocześnie nie zabierający tak wiele czasu. Jednocześnie wskazane jest zweryfikowanie naszego podejścia odnoszącego się do szkoleń obejmujących techniki sprzedaży i szkoleń motywacyjnych. Na ogół są one traktowane jako odrębne byty, tymczasem coraz częściej można usłyszeć o tym, że efekty, jakie niesie za sobą ich łączenie, mogą okazać się naprawdę spektakularne. Szkolenia poświęcone technikom sprzedaży mogą zawierać elementy motywacyjne, motywacja dotyczy bowiem nie tylko samego agenta, ale i klienta.