Czy kursy i szkolenia to dobra forma motywacji dla pracowników?

/

Przyjęło się stwierdzenie, że to finanse są największą motywacją dla pracowników , ale czy zawsze?

Patrząc na to w dłuższej perspektywie czasu, może okazać się, że jest to myślenie bardzo krótkowzroczne. Pracownicy powinni czuć motywację nie tylko w dniu wypłaty, ale przez cały miesiąc, co jest poważnym wyzwaniem dla firm. Najbardziej cennym dla przedsiębiorstwa jest pracownik, który w stu procentach angażuje się w sprawy i problemy firmy, a jego wydajność jest na maksymalnym poziomie. Po kilku latach pracy jednak wysokie wynagrodzenie nie staje się motywacją, lecz normalnością, zatem potrzebne są inne bodźce pozapłacowe które odpowiednio przywrócą energię do wykonywanych działań.

Jak zatem wpłynąć na większe zaangażowanie i co wpływa na psychologię pracy?

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że oprócz finansów dla pracowników równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa i pewności pracy, prestiż firmy, atmosfera jaka panuje, jasno określona ścieżka awansu, nowe wyzwania w których się sprawdzi, decyzyjność na pewnym poziomie oraz odpowiedzialność za powierzone obowiązki. Jeśli pracownik czuje się częścią firmy, to jego zaangażowanie rośnie, a tym samym więcej od siebie wymaga i daje. Jednym ze sprawdzonych działań motywujących jest inwestycja w wiedzę i umiejętności pracowników. Pracownicy czują się docenieni i chętniej przyjmują brzemię odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wynagrodzenie, możliwość awansu, szkolenia, kursy, to wszystko buduje więź z pracownikiem i jego pozytywne nastawienie do budowania możliwości przedsiębiorstwa. Wybrane przez pracodawców szkolenia i kursy powinny budować wiedzę, charyzmę wśród osób szkolonych, uczyć poszukiwania rozwiązań i pokazywać możliwości rozwoju osobistego oraz zawodowego. Inwestycja w poszerzanie wiedzy pracownika, to jedna z metod jaka możemy wykorzystać do większego zaangażowania i działania ze strony podwładnych, dając jasno do zrozumienia, że szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju które zaowocuje pozytywnie w przyszłości. Czyli jest to bodziec do działania oraz zachęta do dalszego zintensyfikowania pracy, a także możliwość poznania nowych ludzi i porównanie wyników działań z innymi.

Angażując pracownika do określonego szkolenia, wcześniej należy przeanalizować jakie będą oczekiwania po zakończeniu i jakie zadania będą stawiane przed pracownikiem. Prowadzący szkolenia powinien dostosować program i metody nauczania do wybranej grupy, a pracodawca musi mieć możliwość oceny jak wpłynęło szkolenie na wyniki pracy podwładnych. Osoby szkolące grupę powinny przygotować oceny długofalowe dla szkolonych pracowników, oraz to jaki wpływ na realizację celów firmy będzie miało przeprowadzone szkolenie.