Na czym polega świadomość bogactwa?

/

Kwestie związane z pieniędzmi są zawsze żywo komentowane, a każde ich poruszenie potrafi budzić kontrowersji.

Jeśli zada się ludziom pytanie o to, dlaczego nie mają tyle pieniędzy, ile rzeczywiście byłoby im potrzebne, możemy mieć pewność, że otrzyma się różne odpowiedzi. Wiele osób zwróci uwagę na brak możliwości dobrego startu, inne podkreślą, że winne jest państwo, które okrada obywateli, a jeszcze inni pytani przyznaliby się nie bez żalu, że nie mają smykałki do biznesu. Odpowiedzi byłoby niemal tyle, ile samych odpowiadających na pytanie, trudno jednak oczekiwać, że ktokolwiek wskaże na niewłaściwe przekonania odnoszące się do tego, czym są pieniądze i co się wiąże z samym faktem ich posiadania.

Naukowcy są przy tym zdania, że gdyby nawet całe zasoby finansowe świata w pewnym momencie zostałyby rozdane po równo, nie minęłoby wiele czasu, a pieniądze po raz kolejny trafiłyby do ludzi bogatych, ci zaś, którzy nie mieli ich kiedyś, nie mieliby ich również pomimo tego, że los był dla nich łaskawe. Co ciekawe, nie można mówić o tym, że mamy do czynienia z kwestią przeznaczenia. Bardziej trafne jest mówienie w tym kontekście o świadomości bogactwa.

Świadomość bogactwa najłatwiej jest scharakteryzować jako sposób, w jaki żyjemy, myślimy, wysławiamy się, a nawet zachowujemy. Jeśli więc jesteśmy w stanie myśleć i wierzyć, że będziemy bogaci, rosną nasze szanse na osiągnięcie tego celu. Oczywiście, brzmi to niewiarygodnie, tak naprawdę jednak kluczowym problemem osób, którym brakuje pieniędzy może okazać się to, że same odpychają w myślach środki finansowe, jakie je czekają. Zjawisko świadomości bogactwa może zatem tłumaczyć to, że do wielu osób pieniądze się zwyczajnie kleją.

To my dokonujemy przy tym wyboru dotyczącego tego, co myślimy o pieniądzach. Oczywiście, nie jest to proste zwłaszcza, jeśli nie brakuje nam problemów związanych z posiadaniem pieniędzy, okazuje się jednak, że nie jest to wcale niemożliwe. Tak zwana rzeczywistość finansowa jest kreowana przede wszystkim przez nasze doświadczenia, jeśli więc przekonywano nas, że jesteśmy skazani na biedę, w naszej świadomości zostało to uznane za prawdę. Jeśli więc chcemy zmienić rzeczywistość finansową, zmiana sposobu, w jaki o niej myślimy wydaje się pierwszym krokiem, jaki należy zrobić.